ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวเสม็ดนางชี จุดชมวิวอ่าว โต๊ะหลี โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ช่วงที่ 1 ระยะทาง 2,180 เมตร จำนวน 72 ต้น ข่วงที่ 2 ระยะทาง 1,400 เมตร จำนวน 47 ต้น ช่วงที่ ระยะทาง 270 เมตร จำนวน 23 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest