วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นายประเสริฐ นันทบุตร ปลัดอบต.คลองเคียน ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบต.คลองเคียน พร้อมข้าราชการ พนักงานอบต.คลองเคียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานอบต.คลองเคียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลองเคียน และ ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียน

Share on Line
Share on Pinterest