ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ
เมื่อเวลา 13:00 น. วัน อังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ ประจำปี 2565

Share on Line
Share on Pinterest