โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ณ โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ เพ็ชรเกลี้ยง ปลัด อบต.กะไหล นายสถิต รัตนฉวี ปลัด อบต. หล่อยูง และนางจุฑาทิพย์ คงสมบูรณ์ ปลัด อบต. กระโสม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้

Share on Line
Share on Pinterest