ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน

เลขที่ 55 หมู่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา 82140

โทรศัพท์ : 0-7641-0878
  โทรสาร : 0-7641-0877

Email : admin@khlongkhian.go.th

Share on Line
Share on Pinterest